Business Template

ข่าวและกิจกรรม

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม(Best Corporate Social Responsibility Awards)
วันที่ : 27 พ.ย. 2557

 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) โดยนายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม(Best Corporate Social Responsibility Awards) จากนายสมหมาย ภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย