ปีพ.ศ. 2523-2532
ตุลาคม 28, 2023
ปีพ.ศ. 2543-2551
ตุลาคม 28, 2023

ปีพ.ศ. 2533-2542

เป็นเจ้าของใบอนุญาตผู้ผลิตชุดว่ายน้ำ บีเอสซี (BSC), ชุดว่ายน้ำ สตรีมไลน์ (Streamline), และชุดว่ายน้ำ แอล (Elle)