ปีพ.ศ. 2533-2542
ตุลาคม 28, 2023
ปีพ.ศ. 2552-2566
ตุลาคม 28, 2023

ปีพ.ศ. 2543-2551

เปิดตัวแบรนด์ Primo Linea, 360 Swimwear, Proud และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 96 ล้านบาทและขยายไลน์ผลิตโรงทอ