ปีพ.ศ. 2543-2551
ตุลาคม 28, 2023
Pique
พฤศจิกายน 15, 2023

ปีพ.ศ. 2552-2566

เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับ
แบรนด์เสื้อผ้าระดับโลกสำหรับลูกค้า
ทั่วโลก แบรนด์แฟชั่นระดับโลกรวมถึง
Bobby Jones, Beverly Hills Polo Club,
Felix Buhler, Calvin Klein, Peter Millar
ได้รับการรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ริเริ่มเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET
ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ผลิต PPE จาก FDA