Business Template

ร่วมงานกับPG

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ
และพร้อมร่วมพัฒนาองค์กร ให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยมีสวัสดิการ : การปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสประจำปี ประกันสังคม ทุนการศึกษาบุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
ห้องสมุด, โรงอาหาร ,สปอร์ตคลับ, กิจกรรมประจำเดือน เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีบิดาร มารดา หรือตัวพนักงานเสียชีวิต
เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีบ้านพักได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมหรือไฟไหม้
เวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ / 8.00น. - 17.00น.
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร


คลิก jobthai.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกบุคคล

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
666 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
Email :jumpon@pg.co.th sawita@pg.co.th